Algemene info

Marble Surface

Eerste bezoek

Bij het eerste bezoek breng je het voorschrift van de behandelende geneesheer en een klevertje van je ziekenfonds mee.

Consultatie

Behandelingen gebeuren op afspraak in de praktijk of op huisbezoek, op vraag van de behandelende geneesheer. U kan telefonisch een afspraak maken op 0474/62.65.64

Annulatie

Gelieve tijdig te verwittigen indien u niet op uw afspraak aanwezig kan zijn. Afspraken die niet 12u op voorhand geannuleerd worden zullen in rekening gebracht worden zonder tussenkomst van de mutualiteit (€ 25 incl. btw)

Tarieven en terugbetaling

Als geconventioneerde therapeuten hanteren wij de officiële tarieven van het RIZIV.

Na betaling ontvangt u het getuigschrift voor verstrekte hulp om uw terugbetaling via het ziekenfonds te verkrijgen.